Hem

  Välkommen till oss på Riksnära Företagshälsor!

  Vår vision är att skapa mervärde för dig som kund genom att erbjuda en nationell närvaro av de bästa företagshälsorna samtidigt som du kan nyttja den lokala leverantörens kännedom om varje företags förutsättningar. Vi tror på att varje lokal leverantör känner de förutsättningar som finns för varje enskild ort bäst.

  Med oss kan du och ditt företag få stöd i frågor som rör din arbetsmiljö, hälsa och sjukvård. Med oss som leverantör är ingången i ett samarbete ett oskrivet blad. Det vill säga, vi anpassar samarbetet med dig på det sätt som bäst gagnar ditt företags behov. Oavsett om samarbetet styrs av specifika målformuleringar eller generella planer.

  Vi består i dag av ett 30-tal företagshälsor över hela Sverige som samverkar på många olika plan. Allt från gemensam fortbildning, kompetensstöd till att samverka kring flera nationella avtal inom företagshälsa.

  Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om ett helt nytt alternativ för rikstäckande företagshälsovård. Nära dig!

  Kontaktuppgifter hittar du via din lokala leverantör.