ALERT Företagshälsa Hudiksvall AB

ALERT Företagshälsa erbjuder kompetens inom arbetsmiljö och hälsa. Vårt mål är att i samverkan med våra uppdragsgivare alltid skapa kundnytta och lönsamhet. ALERT är det naturliga valet för många av de företag som arbetar målmedvetet och systematiskt med sin arbetsmiljö.
När förebyggande insatser inte räcker finns resurser till utredning och effektiv rehabilitering.

Våra kunder finns inom Hälsingland. Även om ert företag har avtal med annan företagshälsa, kan vi gå in och ta uppdrag om behov finnes.

Du når oss enklast genom att kontakta våra medarbetare direkt på mail eller mobiltelefon, se “Vi på ALERT”