Betahälsan

Betahälsan finns i det nybyggda huset “The Spark” på Medicon Village i Lund. Vi erbjuder en personlig företagshälsovård för det lilla och medelstora företaget med snabba ledtider. Vårt huvudfokus är att förebygga ohälsa, stärka det friska och hjälpa företag att bli hälsosamma med personal som trivs. Hälsoundersökningar, ergonomi, stresshantering, samtal, KBT, Systematist arbetsmiljöarbete (SAM) m.m. Vi tar både antikropps- och antigentest för COVID-19. Här finns även en fysioterapimottagning specialiserad på rygg, nacke, axlar och knän.

Välkomna!