Care of Nord

“Care of Nord är en lokal företagshälsa som verkar i Skellefteå med omnejd. Care of nord erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och hälsa med fokus på att arbetsrelaterad ohälsa kan och bör förebyggas”.