Fagerstahälsan

FagerstaHälsan är företagshälsovården som strävar efter att ligga i framkant. Det innebär att målet är att främja hälsa och att förebygga all arbetsrelaterad ohälsa. Vidare har vi ett proaktivt synsätt och arbetar för att förebygga och undanröja arbetsmiljö- och hälsorisker på arbetsplatsen. Våra arbetsområden innefattar individ-, grupp- och organisationsnivå.