Företagshälsan i Västbo AB

Företagshälsan i Västbo är en kundägd företagshälsovård med sju mottagningar i Västbo, vilket är den sydvästra delen av Jönköpings län. Vårt team består av sjuksköterskor/företagssköterskor, sjukgymnaster/ergonomer, arbetsmiljöingenjör, läkare och beteendevetare samt administratörer.  Vi tillhandahåller tjänster inom fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt hälsa och rehabilitering. Vi erbjuder också utbildning inom dessa områden. Som en oberoende expertresurs fokuserar vi på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi erbjuder stöd till både arbetsgivare och arbetstagare med ambitionen att bidra till en hälsosam, säker och hållbar arbetsmiljö för alla i Västboregionen.