Företagshälsan Runstenen Malmö

Välkommen till företagshälsan Runstenen. Vi startade vår verksamhet på 1970-talet och har idag mer än 40 års erfarenhet inom företagshälsovård. Vi är en personlig företagshälsa som månar om våra kundföretag och genom ett högt engagemang skräddarsyr vi lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.

Företagshälsan Runstenen består av specialister inom arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Våra kunder har tillgång till bred expertkunskap som hjälper företagen i deras långsiktiga arbetsmiljöarbete och strävan mot friska medarbetare och hälsosamma arbetsplatser. Vi har mycket god kännedom om olika branscher som tex motorbranschen, byggbranschen, vindkraftbranschen samt el- och verkstadsindustri vilket kräver specialistkompetens hos vår personal. Bland våra kunder finns även många tjänstemannaföretag.