Hälsolänken AB

Hälsolänken bistår anslutna företag i förverkligandet av deras visioner inom arbetsmiljö och hälsa genom att tillhandahålla ett mångkompetent resursteam och på basen av kundsamverkan agera utifrån respektive företags förutsättningar, idéer och tankar. Hälsolänkens verksamheter är lokaliserade i Sunne, Torsby, Åmotfors och Årjäng med omnejd.

  • Förebyggande
  • Utredande
  • Rehabiliterande