Larsen hälsokompetens

Med utgångspunkt i både medicinsk och  psykosocial kompetens och med en önskan om att skapa friska organisationer rakt igenom, hjälper jag er med:

  • Kartläggningar av psykosociala arbetsmiljön
  • Trepartsamtal mellan medarbetare och chef
  • Unik ledarträning som hjälper chefen att hitta sin naturliga balans