ProHelia företagshälsa i Uppsala AB

Tillsammans skapar vi ett hälsosamt arbetsliv där alla har en viktig plats. Arbetet är grunden till ett friskt och utvecklande liv och det skapar ett välmående samhälle. Alla insatser vi kan göra som förebygger ohälsa och stärker organisationer och individer leder till en hållbar värld. Vi på ProHelia tror på att genom ett nära och proffsigt samarbete upptäcka och åtgärda hälsorisker och ohälsa. I ett samarbete med oss sparar ni pengar på minskad sjukfrånvaro och ökar er lönsamhet genom ett större engagemang på er arbetsplats.

 

Vi är en certifierad företagshälsa som har tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och sjukvård. Hos oss kan ni göra hälsoundersökningar och lagstadgade kontroller, och vi hjälper gärna till med utbildningar inom tex HLR, arbetsmiljö, stresshantering, ergonomi och ledarskap. Vi har inarbetade arbetsmetoder gällande rehabilitering, alkohol- och drogproblematik och konflikt-/krishantering. Vi har även tjänster för sjukanmälan och förstadagsintyg. Hos oss kan ni också boka tid hos läkare, sjuksköterska, psykolog, ergonom, fysioterapeut och naprapat vid behov.

 

Vi finns nära våra kunder och ser till att de får både rätt och snabb hjälp – vill du också bli kund hos oss, hör av dig!

Läs mer om oss på vår hemsida eller kontakta Sara Jansson, VD: sara.jansson@prohelia.se alt ring: 018 – 46 88 00