Sundhetsbolaget

Sundhetsbolagets företagshälsovård är en strategisk part som stöttar ditt företag när det gäller att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, underlätta återgång i arbetet när sjukdom och skador uppstår samt ser till att personalen är frisk och har en god arbetsförmåga.

Vi är experter på arbetsmiljö, lagstiftning och strategier som bidrar till effektiva, lönsamma och välmående företag.

För att leva som vi lär så är vi ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar även aktivt med de mål som finns i Agenda 2030 och den vägledning som finns i ISO 26000 för hållbart företagande. Detta gör vi för att bidra till hållbara individer, hållbara företag och en hållbar värld.